Oorzaken van gegevensverlies

www.datarecover.be  > Artikelen >  Oorzaken van gegevensverlies
0 Comments

Afhankelijk van het medium, fysiek of chemisch, hebben de informatiedragers in de informatie- en communicatietechnologie een relatief korte levensduur van enkele jaren tot enkele decennia. Door invloeden van buitenaf (mechanische schade, sterke elektromagnetische velden, zonlicht met optische gegevensdragers, elementaire schade etc.) kunnen gegevens op opslagmedia worden gewijzigd of onbruikbaar worden gemaakt. De oorzaak kan ook liggen in het wangedrag van gegevensgebruikers door per ongeluk wijzigingen aan gegevens aan te brengen, b.v. B. door onbedoeld een bestand te overschrijven. De installatie van een nieuw programma of versie van het besturingssysteem kan ook leiden tot inconsistentie in de gegevens (Engels: “data corruptie”) als de nieuwe versie niet achterwaarts compatibel is met betrekking tot de gebruikte programma’s of de te verwerken gegevens.

Veilige data backup

Maatregelen voor gegevensback-up

Voor belangrijke gegevens worden daarom preventief en tijdig voorzorgsmaatregelen genomen in geval van verlies, manipulatie of wijziging van gegevens, om ervoor te zorgen dat de gegevens met de meest up-to-date status worden hersteld met behulp van vooraf gemaakte reservekopieën in geval van schade. Om de zaken nog erger te maken, kunnen er ook fouten optreden bij het maken van de back-up, die zo snel mogelijk moet worden ontdekt en geëlimineerd door ze te vergelijken met de originele gegevens. Overeenkomstige beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen op verschillende niveaus (byte, veld, gegevensrecord, bestand, transactieniveau, database, toepassingsniveau, op systeemniveau of zelfs in het computernetwerk) met geschikte procedures.

De procedures voor gegevensherstel verschillen ook afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen.

In het geval van een catastrofe, zoals natuurlijke gevaren, waarbij zowel de originele gegevens als de back-upkopie en transactielogboeken gedeeltelijk zijn vernietigd en er geen voorzorgsmaatregelen zijn genomen, is er nog steeds de mogelijkheid van gegevensherstel als noodmaatregel, met een poging door slechts één persoon gedeeltelijk beschadigd of aangepast opslagmedium om de belangrijkste, relevante gegevensfragmenten zo goed mogelijk te herstellen.

Basis

Herstel kan onder meer nodig zijn na individuele, menselijke fouten (per ongeluk wissen), maar ook na een defect in opslagmedia (door externe, extreme omgevingsinvloeden, mechanische vermoeidheid, etc.), wanneer andere systeemfouten optreden of na activering van malware. Soms is herstel alleen mogelijk met behulp van verdere technische maatregelen, maar ook data kunnen onherstelbaar verloren gaan.

Met zelfcontrolesystemen zoals de S.M.A.R.T. Gegevensverlies kan worden voorkomen door vroegtijdige slijtage te detecteren. Het gebruik van een antivirusprogramma verkleint het risico op gegevensverlies door malware. Verwijderde gegevens kunnen worden hersteld met een prullenbak of systeemherstel in veel besturingssystemen. Verschillende softwareoplossingen op de markt, zoals IsoBuster, Disk Boor (Windows, Mac), Recuva (Windows) of Ontrack EasyRecovery, beloven ook verloren gegevens op te halen die niet meer kunnen worden hersteld met de interne functies van het besturingssysteem. Dit werkt echter alleen onder bepaalde omstandigheden en is bijvoorbeeld gericht hoe vaak een datasegment is overschreven. Het laatste aanspreekpunt voor slachtoffers is het raadplegen van een gespecialiseerd bedrijf. In bijzonder moeilijke gevallen worden gegevens van opslagmedia gereconstrueerd, zelfs onder cleanroom-omstandigheden.

De technische basis voor veel herstelmaatregelen is het feit dat bestanden bij het verwijderen of formatteren in de meeste bestandssystemen niet fysiek worden verwijderd, maar aanvankelijk alleen worden “verborgen” of gemarkeerd als “verwijderd”. De gegevens zelf blijven echter op de harde schijf staan ​​totdat het bijbehorende gebied wordt overschreven met nieuwe gegevens. Het is anders na een fysieke verwijdering van bestanden met behulp van speciale programma’s (Eraser) of programmafuncties van het systeembeheer (massaopslag overschrijven met nullen). Deze overschrijven de bestandsinhoud voordat ze worden verwijderd, optioneel zelfs meerdere keren met vaste patronen of willekeurige inhoud, waardoor het onmogelijk is om de eerdere gegevens te herstellen.

Gegevensherstelbedrijven

Verloren gegevens herstellen is vaak duur. Sommige bedrijven profiteren van de benarde situatie van klanten en bedriegen gebruikers bij gegevensherstel. Een reden hiervoor is het ontbreken van maatregelen voor kwaliteitsborging, zoals een keurmerk in het gebied.

Software

Om gegevens te herstellen zijn o.a de volgende softwreprogramma’s te gebruiken:

  • TestDisk: opdrachtregelprogramma voor gegevensherstel; gratis softwarePhotoRec (overy): gratis software voor gegevensherstel
  • Parted Magic, SystemRescueCd, grml: gratis gegevensherstel met Linux
  • Hiren’s BootCD: red of herstel defecte Microsoft Windows-systemen
  • Recuva, software voor het herstellen van verwijderde gegevens